Уроци по български език

Първо ниво
Този курс е насочен към  тези от вас, които нямат никакви познания по български език. Предвидени са упражнния за усвояване на основите на граматиката. Крайната цел е да се  досигне едно базово ниво на познаване на български език. В края на курса се предвижда, курсистът да бъде в състояние да чете и пише правилно, да разбира текстове и да участва в елементарни разговори използвайки базова лексика. 
 
Второ ниво
Този курс е предназначен за тези от вас, които вече имат базови познания по български език, изучавали са граматика и могат да четат и пишат и имат добро ниво на разбиране на български език. В този курс се продължава със задълбочено изучаване на  граматиката. Сериозно място ще бъде отделено на практическите упражнения, с цел обогатяване на лексиката.
 
Курсът е организиран в занимания по 90 мин с една почивка от 15 мин.