Правила за ползване на библиотеката:

  1. Книги могат да заемат само членове на Асоциацията.
  2. Читателите предоставят електронен адрес и телефон за връзка.
  3. Книгите се заемат за период от един месец.
  4. Книгите може да се презапишат един път само в случай, че няма други чакащи.
  5. Могат да се вземат едновременно до три книги.
  6. Глобата за загубена книга е 20 евро.